Mina Fotografier.....................

Tar jag gärna i naturen där ljuset är en viktig del.

Har gått över till digital teknik (2003) som jag tycker är ett överlägset sätt att framställa och visa fotografier.

Använder Photoshop för att färdigställa de fotografier jag tar,  ändrar aldrig på dokumentära bilder men att "fixa" med ljus, skärpa, kontrast är ok.
På ej dokumentära bilder är det ok att utnyttja den digitala friheten till fullo.

Att färdigställa ett fotografi efter den ide som fanns vid fotograferingen, ändra och ta bort bildelement, ljus, färg, mm är så mycket enklare nu i det digitala mörkrummet.

Har valt att publicera mina fotografier på en hemsida dels för att visa i bild och text det arbete vi gör på ideell basis i Dalsland inom Projekt Pilgrimsfalk, smålom, korp mm och
dels visa mina fotografier för flera än mig själv.

Kent Nilsson